Isfahan is een klassieke stop voor veel toeristen op de route van Teheran naar de zuidelijke stad Shiraz. Alhoewel de naam buiten Iran misschien niet zo veel zegt, is Isfahan toch een stad van formaat. Het is de derde grootste stad van Iran (na Teheran en Mashhad) en eeuwen geleden was het zelfs een van de grootste en belangrijkste steden ter wereld. Deze status heeft geleid tot een populair gezegde: Esfehan nesf-e jahan ast (Isfahan…